preskoči na sadržaj
Natječaj za radno mjesto

Povodom natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Hreljin za obavljanje poslova DOMARA - LOŽAČA (otvorenog od 14. 12. 2017. – 22. 12. 2017. ) na neodređeno puno radno vrijeme, obavještavamo kandidate o izvršenom izboru.

Izabrani kandidat je ALAN SPROHAR.

Zahvaljujemo svima koji su dostavili zamolbe. Dokumenti se mogu podići u tajništvu radnim danom od 8,30 do 13,00 sati.


 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17) Osnovna škola «HRELJIN» iz Hreljina, Hreljin 217., zastupana po ravnatelju Zoranu Pavletiću, prof., raspisuje dana 14. prosinca 2017.g.

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

  1. DOMAR – LOŽAČ/ICA (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

 

Uvjeti: opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17), Pravilniku o radu Osnovne škole “HRELJIN” i Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15).

 

Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • životopis,
  • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 2 mjeseca,
  • presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ne starije od 60 dana)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa, dužni su na to pravo se pozvati u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Obavijest o rezultatima izbora biti će objavljena na mrežnim stranicama Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA «HRELJIN», 51226 Hreljin, Hreljin 217, s naznakom "Za natječaj".

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, dana 14. prosinca 2017. godine.

Natječaj traje od 14.12.2017. do 22.12.2017. 

 

 

Arhiva natječaja:

 

                                                                                   

Oglasna ploča

Kalendar
« Veljača 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


TražilicaZabavno i poučno

 

 

preskoči na navigaciju