preskoči na sadržaj
Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Osnovna škola «HRELJIN» iz Hreljina, Hreljin 217., raspisuje dana  9. listopada 2018.g.

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (zamjena za bolovanje)
 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (zamjena za bolovanje)
 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno
 1. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (zamjena za rodiljni dopust).

Uvjeti: opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

 • životopis,
 • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci,
 • presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ne starije od 30 dana)

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Obavijest o rezultatima izbora biti će objavljena na mrežnim stranicama Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA «HRELJIN», 51226 Hreljin, Hreljin 217, s naznakom "Za natječaj".

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, dana 9. listopada 2018. godine.

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Osnovna škola «HRELJIN» iz Hreljina, Hreljin 217., zastupana po ravnatelju Zoranu Pavletiću, prof., raspisuje dana 9. listopada 2018.g.

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. SPREMAČ/ICA (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (do povratka zaposlenice s bolovanja), 20 sati tjedno
 2. SPREMAČ/ICA (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (do povratka zaposlenice s bolovanja), 40 sati tjedno.

 

Uvjeti: opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

 • životopis,
 • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku dokaza o završenom školovanju,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ne starije od 30 dana)

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Obavijest o rezultatima izbora biti će objavljena na mrežnim stranicama Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA «HRELJIN», 51226 Hreljin, Hreljin 217, s naznakom "Za natječaj".

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, dana 9. listopada 2018. godine.

 

Arhiva natječaja:

 

                                                                                   

Oglasna ploča

Kalendar
« Listopad 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


TražilicaZabavno i poučno

 

 

preskoči na navigaciju