preskoči na sadržaj
Natječaji

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Osnovna škola «HRELJIN» iz Hreljina, Hreljin 217., raspisuje dana  10. prosinca 2018.g.

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

  1. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 22 sata tjedno

 

Uvjeti: opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • životopis,
  • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci,
  • presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja,
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ne starije od 30 dana)

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Obavijest o rezultatima izbora biti će objavljena na mrežnim stranicama Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA «HRELJIN», 51226 Hreljin, Hreljin 217, s naznakom "Za natječaj".

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, dana 10. prosinca 2018. godine.


Povodom natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole „Hreljin“ (otvorenog od 20. 11. 2018. do 28. 11. 2018. g.) na neodređeno puno radno vrijeme, obavještavamo kandidate o izvršenom izboru.

Izabrani kandidat je ANA NIKOLIĆ.

Zahvaljujemo svima koji su dostavili zamolbe. Dokumenti se mogu podići u tajništvu radnim danom od 8,30 do 13,00 sati. 


Arhiva natječaja:                                                                                   

Oglasna ploča

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


TražilicaZabavno i poučno

 

 

preskoči na navigaciju