preskoči na sadržaj
Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17) Osnovna škola «HRELJIN» iz Hreljina, Hreljin 217., raspisuje dana  7. svibnja 2018.g.

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

1. DOMAR/ICA – LOŽAČ/ICA (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

 

Uvjeti: opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17), Pravilniku o radu Osnovne škole “HRELJIN” i Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15).

 

Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • životopis,
  • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana,
  • presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ne starije od 60 dana)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15).

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Obavijest o rezultatima izbora biti će objavljena na mrežnim stranicama Škole.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA «HRELJIN», 51226 Hreljin, Hreljin 217, s naznakom "Za natječaj".

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, dana 7. svibnja 2018. godine.

 

Natječaj traje od  7.05.2018. do 15.05.2018. 

 

Arhiva natječaja:

 

                                                                                   

Oglasna ploča

Kalendar
« Svibanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


TražilicaZabavno i poučno

 

 

preskoči na navigaciju